Zašto – Predstava o zlopotrebi droga

REŽIJA: Emir Sulejmanović
KOREOGRAFIJA: Sara Matar
TEHNIČKA POMOĆ: Darjan Minov
IGRAJU:
Sara Matar
Dina Osmanović
Emir Sulejmanović
Aldin Joldić
Amra Osmandžiković
Rijad Gvozden
Senad Zukić
Vedrana Bratanović
Jasena Atlić
Sanja Đurić
Mevlida Tralješić
Asmir Rahmanović

 PREMIJERA: 27.maj 2007.godine na sceni Teatra Kabare Tuzla