Udruženje “MLADI TUZLE” Tuzla

registrovano je 17. marta 2004. godine kao nevladino, neprofitno i apolitično udruženje koje djeluje na području Tuzlanskog kantona, a sa svojim radom započelo je još 2003. godine kao neformalna grupa mladih ljudi. Registrovano je u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i upisano u Registar udruženja u knjigu I pod rednim brojem 138 u skladu sa Zakonom o Fondacijama i udruženjima FBiH. Skraćeni naziv udruženja je UMT.

Misija udruženja

Poboljšanje uslova života djece i mladih ljudi neovisno od njihove rasne, nacionalne, vjerske, socijalne i bilo koje druge kategorije pripadnosti.

Vizija udruženja

Mladi Tuzle – Mjesto sigurnog odrastanja

Udruženje “MLADI TUZLE” Tuzla u svom radu teži ka:

Poboljšanju uslova života i rada djece i mladih u Tuzlanskom kantonu,

Razvoju volonterizma, aktivizma i filantropije,

Odgoju i jačanju djece i mladih,

Zaštiti prava manjina,

Zaštiti prava djevojčica, djevojaka i žena,

Promociji ljudskih prava i ravnopravnosti spolova,

Pružanju podrške društveno osjetljivim kategorijama,

Pružanju podrške u zapošljavanju i samozapošljavanju mladih,

Promociji mira, tolerancije,suživota, nenasilja,

Povećanju kulturne, socijalne, obrazovne, ekološke svijesti,

Promociji omladinske kulture, kreativne energije, mladih talenata

Primjeni Zakona o mladima Federacije BiH

Ciljna grupa

Djeca i mladi uzrasta od 6 do 29 godina starosti.

Dizajn: Mirza Softić

Listopadno drvo – Simbol vječite izmjene smrti i ponovnog rođenja (vječnosti). Davanje novih prilika, mogućnosti novog početka, strpljenje, čvrsta veza sa zemljom, davanje različitih plodova zajednici.