Tuzlascope 2020

Od augusta 2018. godine u okviru djelovanja Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla pokrenut je projekat „Tuzlascope“.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, JU Centar za kulturu Tuzla, Fondacijom Tuzlanske zajednice i JU Kinoteka BiH. Za cilj ima da kroz afirmisanje starog modela emitovanja filmova na filmsku traku, očuvanje kulturno-historijskog blaga Bosne i Hercegovine, izložbe filmskih plakata, radionice na temu snimanja filmova i davanje prilike i mogućnosti za snimanje filmova koji će se tematski baviti problemima vršnjačkog nasilja, doprinosi poboljšanju uslova života mladih ljudi i gradu Tuzli i okolini, te povećava omladinski aktivizam mladih u zajednici.

Neke od realizovanih aktivnosti i ostvarenih rezultata:

Redovne sedmične projekcije filmova sa filmske trake. Ukupno je prikazano 22 filma za 1500 osoba (70% ženskih, 30%muških)

Organizovane filmske radionice za studente Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli i članove Udruženja „Mladi Tuzle“

Snimljen je i montiran film na temu vršnjaškog nasilja „Od gnijezda do zvijezda“ koji je do ovog momenta prikazan više puta za organizovane posjete osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, predstavnike vijeća učenika, goste iz Crne Gore, Banja Luke i Visokog.

U proces uključeno 50 mladih osoba ( 32 ženskih, 18 muških)

Organizovani okrugli stolovi, razgovori sa ekipom produkcije filma i glumcima u filmu na temu vršnjačkog nasilja i realizacije snimanja filma „Od gnijezda do zvijezda“

Fotografije sa snimanja:


„ Poruka filma je da ne treba šutiti o problemima, nasilje treba prijaviti nastavniku ili profesoru, pričati o njemu s  roditeljima, ni slučajno držati za sebe i pokušati ga riješiti razgovorom, a ne nasilje uzvratiti nasiljem. Pored toga, film svojim realnim prikazom situacije, brutalnim prizorima i šokantnom kulminacijom nastoji da probudi potrebu roditelja da razgovaraju sa svojom djecom provjeravajući da li ono proživljava nešto slično, a da djeci pokaže koje sve posljedice nasilja mogu biti i do čega ono može dovesti.“

režiser Adnan Džekić o filmu.

U nastavku je planirano da se snimljeni film „Od gnijezda do zvijezda“ prikazuje za organizovane posjete sa akcentom na osnovne i srednje škole, organizuju okrugli stolovi, razgovori sa glumcima i ekipom produkcije filma te filmske radionice za uzrast od 12 do 25 godina.

Trenutno u okviru projekta TUZLASCOPE na repertoaru imamo tri filma u vlastitoj produkciji:

Ruža (Režija: Adnan Mujkić)

Virtuelni zatvor (Režija: Adnan Džekić)

Od gnijezda do zvijezda (Režija: Adnan Džekić)

Koordinatorice projekta su Nadina Zubčević i Hana Džaferović, dugogodišnje članice Udruženja i studentice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Idejni tvorac projekta je Benjamin Bakija.