U ime svih nas želimo se javno zahvaliti svima koji su se prijavili na konkurs za literarne radove na temu “Nisi sam/a”U prilogu objavljujemo rezultate konkursa.U periodu od 21.12. do 26.12.2020. godine telefonski ili putem maila ćemo kontaktirati sve autore i njihove škole oko dogovora za dodjelu nagrada i priznanja za učešće. Hvala svima.

#mjestosigurnogodrastanja

UDRUŽENJE MLADI TUZLE
Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250014520074

Identifikacioni broj:
4209652740007

REZERVACIJE ULAZNICA

Informacije i rezervacije ulaznica za događaje vršite putem telefona +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Ulaznice preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Copyright Udruženje Mladi Tuzle © 2024. Sva prava zadržana.