Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla

www.sus.edu.ba

Na osnovu Odluke Osnivačkog odbora o raspisivanju Konkursa za upis učenika u prvom junskom roku školske 2021/22. godine, broj 6/21 od 12.5.2021. godine, Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla objavljuje

K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA/CA U PRVI (I) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U PRVOM JUNSKOM ROKU ŠKOLSKE 2021/22.

Opće informacije:

 • Konkurs se objavljuje na osnovu Ugovora o osnivanju Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona.
 • Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-22788-1/20 od dana 28.7.2020. godine. Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa izdata je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-037100-2/20 od dana 6.11.2020. godine.
 • Općinski sud u Tuzli upisao je školu u Registar poslovnih subjekata dana 12.10.2020. godine pod brojem 032-0-Reg-20-001291.
 • Rješenje o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, izdato je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine pod brojem 10/1-34-037100-5/20.

Konkurs za upis učenika/ca u prvom junskom roku školske 2021/22. godine raspisuje se za period od 17.5. do 10.6.2021. godine. Prijavu za upis i prijemni ispit u junskom roku mogu podnijeti svi učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina. U Srednju „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2021/22. godini mogu se upisati učenici u statusu redovnog ili paralelnog obrazovanja za zanimanja:

 • Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
 • Omladinski lider

Prijave se vrše elektronskim putem i slanjem dolje navedenih (skeniranih) dokumenata na mail: upis@sus.edu.ba

Potrebna dokumentacija za prijemni ispit i upis učenika u junskom roku:

 1. Popunjen prijavni obrazac preuzet sa web stranice škole – www.sus.edu.ba
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
 3. Kratka biografija učenika/ce,
 4. Uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
 5. Svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole,
 6. List profesionalne orijentacije.

Naknadno, na zahtjev škole, učenik/ca dostavlja druge relevantne dokumente: Uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje, dvije fotografije portret formata 9×13 cm, uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu te drugi relevantni dokumenti kao što su priznanja, pohvale, nagrade, radovi, aktivnosti, dostignuća, potvrde i drugo.

Prijemni ispit bit će realizovan u subotu, 12.6.2021. i nedjelju, 13.6.2021. godine od 12.00 do 18.00 sati. Sa učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita biće potpisan Ugovor o školovanju u školskoj 2021/22. godini. Nakon završene Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla moguće je upisati bilo koji fakultet/akademiju.

I N F O R M A C I J E:

+ 387 61 36 56 00        

info@sus.edu.ba        

www.sus.edu.ba

UDRUŽENJE MLADI TUZLE
Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250014520074

Identifikacioni broj:
4209652740007

REZERVACIJE ULAZNICA

Informacije i rezervacije ulaznica za događaje vršite putem telefona +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Ulaznice preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Copyright Udruženje Mladi Tuzle © 2024. Sva prava zadržana.