Projekti međunarodne saradnje

REALIZACIJA MEĐUNARODNE RAZMJENE MLADIH-YOUTH TOGETHER

Razmjena mladih u Makedoniji: 2006.godine
Razmjena mladih i mrežni sastanak u Tuzli: 2007.godina
Projekt menadžer: Elmedina Osmić

STUPANJE U PROJEKAT MEĐUNARODNE RAZMJENE SA MLADIMA IZ ITALIJE, NJEMAČKE, MAKEDONIJE, DANSKE I FRANCUSKE  POD POKROVITELJSTVOM YOUTH PROGRAMA EVROPSKE UNIJE

Godina organizacije projekta: 2006.godina
Projekt menadžer: Elmedina Osmić

REALIZACIJA JEDNOGODIŠNJE KAMPANJE “BUDI  INFORMISAN”

Kampanja o zloupotrebi droga
Godina realizacije kampanje: 2006.godine
Projekat je realizovan uz pomoć EUPM

ME MYSELF AND WE

Razmjena mladih u Tuzli: 2005.godina
Razmjena mladih u Njemačkoj: 2006.godina
Projekt menadžer: Elmedina Osmić
Više infomacija na www.me-myself-and-we.com