FILM „RUŽA“

Autor originalnog teksta : Nura Bazdulj Hubijar

Adaptacija i režija: ADNAN MUJKIĆ

Ukupan broj učesnika: 30 mladih

Vrijeme trajanja: 60 minuta

Namijenjeno za uzrast:

ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA (VI – IX RAZREDA) I SREDNJE ŠKOLE (I – IV RAZREDA)

Period izvođenja: oktobar 2017. – decembar 2018.godine

O filmu:

Igrani film „Ruža“ nastaje iz dva razloga: prvi razlog je želja Mladih Tuzle da prošire paletu svojih usluga, te da na drugačiji način ostvare misiju svog rada – odgoj djece i mladih putem umjetnosti, a drugi razlog se krije u potrebi da Mladi Tuzle nauče šta je zapravo film, koji je put nastanka filma, te da ubuduće započnu i sa filmskom produkcijom u okviru svojih aktivnosti.

Tokom trinaest godina našeg postojanja i rada, suočili smo se sa različitim problemima i potrebama djece i mladih, i uvijek smo nastojali putem pozorišne umjetnosti doprinijeti prepoznavanju, suočenju, istraživanju, a potom i rješavanju istih. Trenutno smo u fazi kada želimo filmskom umjetnošću pomoći djeci i mladima da odrastu u zdrave ličnosti.

„Ruža“ je film koji govori o predrasudama, o tome kako društvo odbacuje i osuđuje dječaka koji je siromašan i povučen, o fenomenu mješovitog braka, o posljedicama porodičnih svađa, o raspadu zajedničke države, zajedničkih principa i vrijednosti življenja, te o kajanju koje, ako uslijedi kasno, nema efekte na promjenu situacije. Veoma često, u ovakvim situacijama, pomoć struke i psihoterapeuta nužno je potrebna za iscjeljenje i zdravo odrastanje. Film će na simboličan način informisati djecu i mlade o profesiji psihologa i oblicima psihoterapije prema kojoj djeca i mladi imaju strahove, predrasude, izbjegavanja i osuđivanja onih za koje se sazna da su na bilo koji način imali takve razgovore, sesije…

UDRUŽENJE MLADI TUZLE
Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250014520074

Identifikacioni broj:
4209652740007

REZERVACIJE ULAZNICA

Informacije i rezervacije ulaznica za događaje vršite putem telefona +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Ulaznice preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Copyright Udruženje Mladi Tuzle © 2024. Sva prava zadržana.