Plesni studio za djecu i mlade

Kao doprinos kulturnom progresu u gradu Tuzla i Tuzlanskom kantonu, Udruženje je 2009. godine osnovalo Plesni studio MLADI TUZLE.

Razlika u pristupu plesnoj umjetnosti Plesnog studija Mladih Tuzle i ostalih plesnih klubova jeste u tome što naš Plesni studio nema za cilj samo postavku plesnih koreografija i učešće na takmičenjima, nego se prioritet u radu stavlja na edukaciju po sljedećim temama:

Pravilno hodanje i pravilno držanje tijela

Plesna edukacija (Osnove svih vrsta plesa)

Izučavanje pokreta u skladu sa dramskom situacijom

Izučavanje scenskog pokreta

Izučavanja osnova scensko – umjetničkih vještina

Rad sa pozorišnim maskama ( Ples i ritual)

Rad se odvija u dvije faze: Početna i Napredna. Jedna faza traje godinu dana, a po završetku jedne faze, polaznici dobijaju Certifikate o završenoj Početnoj ili Naprednoj fazi. Od 2010. godine smo članovi Plesnog saveza BiH. Plesni studio trenutno nije aktivan.