Osnivanje Pozorišta mladih Tuzle

Godine 2006. Udruženje „Mladi Tuzle“ uspostavlja kontakt sa studentima glume i produkcije sa Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, te nakon niza istraživanja, dolazi do ideje o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle.

Tadašnja istraživanja su pokazala da:

Tuzla je grad sa oko 160 000 stanovnika
A NEMA VIŠE OD JEDNOG PRIZNATOG POZORIŠTA

Tuzla je grad koji ima 17 srednjih i 23 osnovne škole
A NEMA KONTINUIRANU EDUKACIJU ZA DJECU I MLADE – DRAMSKI STUDIO

Tuzla ima Univerzitet sa oko 10 000 studenata
A NEMA POZORIŠNIH PREDSTAVA ZA MLADE

Tuzla ima četiri plesna kluba
A NEMA SLOBODNU SCENU ZA BESPLATNU PREZENTACIJU RADA

Tuzla ima osnovnu i srednju Muzičku školu
A NEMA SALU ZA BESPLATNU PREZENTACIJU – ODRŽAVANJE KONCERATA

Tuzla ima Građevinsko – geodetsku školu sa smjerom LIKOVNI TEHNIČAR
A NEMA SLOBODNI IZLOŽBENI PROSTOR ZA IZLAGANJE RADOVA

Tuzla ima Foto klub – Sjedište foto Saveza BiH je u Tuzli
A NEMA SLOBODNI PROSTOR ZA KONTINUIRANO IZLAGANJE RADOVA

Tuzla ima Akademiju dramskih umjetnosti

A NEMA STUDENTSKU SCENU ZA IZVOĐENJE ISPITNIH PREDSTAVA NITI STRATEGIJU ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADOG KADRA

Tuzla ima oko 39 000 djece i mladih ljudi
A NEMA STRATEGIJU ZA MLADE!

Sve ovo su bili razlozi da Udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla i grupa studenata glume u klasi profesora Miralema Zubčevića sa Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, realizuje dvogodišnji projekat o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle.

U martu 2008.godine, nakon dvije godine rada na analizi tržišta i izradi elaborata o osnivanju, došlo je do pravnog osnivanja Pozorišta mladih Tuzle kao nevladine, neprofitne i apolitične organizacije koja ima svoje Rukovodstvo i lidere.

Osnivači Pozorišta mladih Tuzle su Udruženje „Mladi Tuzle“ kao pravno lice i grupa studenata glume i produkcije kao fizička lica.

Isti dan, na adresu Pozorišta mladih Tuzle stiglo je niz pisama preporuke, pozitivnih mišljenja i čestitki poslanih od strane institucija kulture u cijeloj regiji.

Od tada pa sve do danas Udruženje « MLADI TUZLE» i POZORIŠTE MLADIH TUZLE imaju partnerski odnos u svim projektima od značaja za djecu i mlade! Koordinatori projekta osnivanja Pozorišta mladih Tuzle bili su Adnan Mujkić i Halida Hasanagić.