Očuvanje mentalnog zdravlja mladih

Udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla je od osnivanja 2004. godine realizovalo veliki broj društveno angažovanih edukativnih i kulturno-umjetničkih projekata, s ciljem razvoja umjetničkih vrijednosti kod djece i mladih Grada Tuzla, te podučavanja i edukacije kroz umjetnost.

Registrovano je kao nevladino, neprofitno i apolitično udruženje koje djeluje i radi na području Tuzlanskog kantona. Mentalne bolesti i druge mentalne teškoće, do nedavno su bile jedan od najvećih tabua.

Osobe sa teškoćama mentalnog zdravlja bile su „obilježene“. Zbog toga se ni o mentalnom zdravlju ni o mentalnim bolestima ili teškoćama nije puno govorilo. Referirajući se na rezultate istraživanje SZO (Svjetske Zdravstvene Ogranizacije) 75% poremećaja mentalnog zdravlja manifestira do 24 godine života, dok većina ne bude na vrijeme otrkivena i tretirana.

Prema europskim istraživanjima svaki drugi Europljanin kroz život prođe neki oblik mentalne teškoće. Prema stručnim procjenama, depresija će do 2020. godine postati drugi zdravstveni problem Europljana, iza kardiovaskularnih bolesti, a antidepresivi su već sada najpropisivaniji lijekovi u Bosni i Hercegovini. Upravo je 21. vijek od Svjetske zdravstvene organizacije proglašeno vijekom depresije. Stoga, projekat „Očuvanje mentalnog zdravlja mladih“ i njegove aktivnosti kao glavni cilj imaju doprinos poboljšanju položaja mladih u Tuzli kroz obrazovanje i edukaciju o mentalnom zdravlju mladih dok bi specifičnim ciljem povećao nivo informiranosti mladih u Tuzli o mentalnom zdravlju i metodama prevencije i rehabilitacije, a sve to putem umjetnosti i kulture.

 

Projektom će biti direktno obuhvaćeno 102 mladih ljudi (70% žena i 30 % muškaraca) uzrasta od 14 do 29 godina sa područja grada Tuzle kao i 200 indirektnih korisnika, građana grada Tuzle koji će se upoznati s problemima narušenog mentalnog zdravlja kod mladih, stigme i posljedica na društvo te kreativnim potencijalima mladih da otvoreno govore o problemima i izazovima sa kojim se suočavaju.

Planirano je anketiranje članova grupa srednjeg i starijeg uzrasta Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla. Ispitanici koji će biti podvrgnuti anketiraju su učenici završnih razreda osnovne škole, srednjoškolci i studenti u gradu Tuzla a koji su ujedno i članovi udruženja. Anketiranje će se vršiti dva puta: na početku i na kraju projekta kako bi se dobile informacije o nivou informisanosti mladih o mentalnom zdravlju. Pored anketiranje, realizovat će se dvije edukacije/treninga za mlade trenere i članove koje imaju za cilj jačanje njihovih kapaciteta i znanja mentalnom zdravlju, kroz kreirani metodološki set dramsko-psiholoških radionica gdje skreće se pažnja i podiže se nivo senzitivnosti na pojavu ranih znakova oštećenja mentalnog zdravlja kod mladih te se upoznaje sa mogućnosti rane intervencije.

Finalna faza projekta je planirana u oktobru i decembru 2020. godine kreiranjem umjetničkog scenskog performansa nakon koje će se realizovati kratka javna debata/diskusija na kojoj će govornici biti stručnjaci iz prakse koji će informisati mlade u publici o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja. Kroz sve aktivnosti projekta, pokušavaju se osigurati mehanizmi koji štite mentalno zdravlje mladih, koji povećavaju mentalnu stabilnost i emocionalnu ravnotežu većine stanovnika lokalne zajednice, te podižu svijest o vlastitoj odgovornosti za zdravlje.

Projekat „Očuvanje mentalnog zdravlja mladih“ nastao je iz potrebe članova Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla da povećaju nivo svijesti o očuvanju mentalnog zdravlja kod mladih s ciljem prevencije mentalnih poremećaja. Ovim projektom osposobljavaju se mladi ljudi za prepoznavanje simptoma mentalnih poremećaja kao i ranu intervenciju i rehabilitaciju čime se smanjuje broj psihičkih posljedica na mlade kao što je: stigmatizacija, etiketiranje, stereotipizacija, predrasude i slično. Projektne aktivnosti se realizuju s ciljem preveniranja, ranog prepoznavanja i stvaranja ambijenta podrške mladima koji su u riziku za razvijanje poremećaja mentalnog zdravlja.

Projektne intervencije usmjerene su, prije svega, ka povećanju involviranosti mladih Grada Tuzle u omladinskim, društveno-angažovanim projektima.

U prvoj aktivnosti projekta, planirano je okupljanje tima mladih ljudi, članova projektnog i monitoring tima, sa ukupno 20 mladih ljudi i to 10 žena i 10 muškaraca, koji će tokom realizacije projekta steći neophodna znanja o ispravnom vođenju projektnog ciklusa, o potrebama timskog rada i važnosti uspješne podjele rada između članova tima.

Druga aktivnosti predviđa istraživanje stanja svijesti mladih u gradu Tuzli o mentalnom zdravlju, kroz pisanu i usmenu formu. Podrazumijeva početno i završno anketiranje mladih, sa unaprijed osmišljenim i ciljanim pitanjima o mentalnom zdravlju, njihovom odnosu prema mentalnim oboljenjima i problemima, odnosom društva i porodice i njihovom ličnom iskustvu koje se tiče problema sa mentalnim zdravljem. U drugoj aktivnosti je predviđena i obrada dobijenih podataka i kreiranje smjernica za dalju sprovedbu projekta.

Nakon obrađenih rezultata i kreirane strategije, u trećoj aktivnosti predviđena je edukacija dramskih pedagoga Udruženja „Mladi Tuzle“ u trajanju od 3 dana, kroz formu predavanja, a potom i treninga, s ciljem prepoznavanja znakova pogoršanja mentalnog zdravlja kod mladih i upoznavanja sa vještinama komunikacije i podrške kod narušavanja mentalog zdravlja. Cilj je obuhvatiti 22 lidera (mlade osobe).

Četvrta aktivnost se sprovodi u obliku edukacije članova Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla, koji su različitog uzrasta, nivoa obrazovanja i mjesta življenja. Predviđena je edukacija za 10 učenika završnih razreda osnovne škole, 30 srednjoškolaca i 10 studenta, kroz pohađanje trodnevnog seminara o mentalnom zdravlju.

Peta aktivnost podrazumijeva selekciju učesnika i produkciju interaktivnog scensko-umjetničkog performansa na temu mentalnog zdravlja kod mladih, s ciljem podizanja svijesti i skretanje pažnje javnosti na problematiku koja se tiče problema mentalnog zdravlja kod mladih. Planirano je da 10 učesnika bude direktno uključeno u pripremu i izvedbu umjetničkog performansa kojeg će premijerno pogledati 200 osoba (mladih).

Koordinatori projekta: Melisa Telarević Ramić, studentica psihologije-pedagogije i Kemal Fazlić, doktor medicine.

Projekat sufinansira: Grad Tuzla i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK.

UDRUŽENJE MLADI TUZLE
Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250014520074

Identifikacioni broj:
4209652740007

REZERVACIJE ULAZNICA

Informacije i rezervacije ulaznica za događaje vršite putem telefona +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Ulaznice preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Copyright Udruženje Mladi Tuzle © 2024. Sva prava zadržana.