Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je jučer izdalo Saglasnost za osnivanje privatne ustanove Mješovite srednje “Savremeno-umjetničke škole” Tuzla s ciljem savremenog i kreativnog pristupa učenja.

Inicijativu osnivanja Savremeno-umjetničke škole podržali su kantonalni i gradski nivoi vlasti, a upis učenika prve generacije planiran je školske 2021/2022. godini.

“Odgoj i obrazovanje djece i mladih u 21. vijeku, vremenu tehnoloških i informacionih dostignuća, predstavlja jedan od najtežih zadataka, ali i izazova savremenog doba, kako za djecu i mlade, tako i za roditelje, odgajatelje, ustanove i sisteme obrazovanja i nauke.

Generacije djece i mladih zajedno s roditeljima svakodnevno tragaju za novim i savremenim načinima odgoja i obrazovanja koje će djeci i mladima istovremeno zaokupiti tijelo i um, te u krajnosti stvoriti pojedinca odgovornog kako za sebe, tako i za funkcionalni razvoj društvene zajednice”, rečeno je iz Udruženja “Mladi Tuzle”.

Upravo u namjeri da se u Bosni i Hercegovini ponudi jedan inovativan pristup obrazovanju djece i mladih, pokrenuto je osnivanje “Savremeno-umjetničke škola“ Tuzla.

Koncept škole zasniva se na doprinosu poboljšanja kvalitete obrazovanja i odgoja djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih metoda učenja i praktikovanje specifičnih modela dramske pedagogije.

“Ovo je prvi primjer u Evropi da se osniva srednja škola koja će upravo po savremenom i originalnom konceptu kreativne dramske pedagogije i primjene drame u odgoju i obrazovanju raditi na jačanju kapaciteta učenja i kompetencija pojedinca. Koncept obrazovanja i odgoja ima namjeru prevazići nedostatke tradicionalnih načina obrazovanja i učenja, te osposobiti učenike da, vještine stečene po ovom modelu obrazovanja i odgoja, funkcionalno koriste u različitim životnim situacijama i svim daljim nivoima obrazovanja”, poručeno je.

Nakon dvogodišnjeg, sistematičnog i istraživačkog rada Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja “Mladi Tuzle” o opravdanosti osnivanja jednog inovativnog modela škole, pri čemu su anketirani roditelji i učenici, obavljene pravno-ekonomske i pedagoško-umjetničke konsultacije sa relevantnim institucijama obrazovanja Tuzlanskog kantona, te drugim ustanovama, udruženjima, fondacijama i pojedincima iz oblasti obrazovanja, odgoja, kulture i umjetnosti u regiji, izrađen je elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja “Savremeno-umjetničke škole” u Tuzli.

Učenici će se obrazovati za savremena zanimanja u polju umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka, a po završetku Savremeno-umjetničke škole moći će nastaviti obrazovanje na fakultetima/akademijama umjetnosti, društveno-humanističkih, filozofskih, prirodno-matematičkih, informacionih, ekonomskih, pravnih, medicinskih i edukacijsko-rehabilitacijskih područja obrazovanja.

UDRUŽENJE MLADI TUZLE
Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250014520074

Identifikacioni broj:
4209652740007

REZERVACIJE ULAZNICA

Informacije i rezervacije ulaznica za događaje vršite putem telefona +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Ulaznice preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Copyright Udruženje Mladi Tuzle © 2024. Sva prava zadržana.