Kadar stvarnosti

Projekat „Kadar stvarnosti“ realizovan je u periodu od jula do decembra 2021. godine u Tuzli. Prizma kroz koju su ostvareni ciljevi projekta je filmska umjetnost i korištenje filma i fotografije kao medija. Kod učesnika projekta se stavio akcenat na timski rad, razvoj zajedništva, prenošenje ličnih iskustava i dilema koje oni kao srednjoškolci imaju ili su imali na temu ovisnosti o igrama na sreću i kocki, utjecaju vršnjaka na odluke u životu. Krajnji rezultat rada je film zasnovan na činjenicama i ličnim pričama mladih iz okoline čiji su identiteti zaštićeni. Ciljevi projekta ostvaruju se kao rezultat četiri projektne aktivnosti:

  • upravljanje projektnim ciklusom (podrazumijevao je kontinuiran angažman 10 članova projektnog tima sastavljenog od mladih ljudi. Na ovaj način radi se na kontinuiranoj realizaciji projekta, monitoringu, informisanju javnosti, a paralelno se podiže nivo omladinskog aktivizma i volonterizma u zajednici),
  • realizaciju radionica Filmskog studija Mladih Tuzle (kreirane su i realizovane 24 radionice/treninga za učenike srednjih škola u Tuzli na kojima su se učesnici upoznali  sa osnovama glume na filmu, kako stvoriti scenarij, a na osnovu scenarija snimiti film, koje su funkcije osoba na snimanju, proces montaže filma, izrada umjetničkih fotografija na određenu temu, teme ovisnosti o igrama na sreću i kocki),
  • produkcija kratkog igranog filma (proces pripreme scenarija, odabir glumaca, kadrova, mjesta snimanja, dobijanje dozvola za snimanje, pripreme i snimanje, proces montaže filma),
  • prikazivanje filmova i realizacija okruglih stolova sa publikom (u decembru 2021. godine film su pogledali srednjoškolci grada Tuzle uz organizovane okrugle stolove i stručna predavanja na temu ovisnosti o kockanju).

Radionicama Filmskog studija Mladih Tuzle rukovodio je Feđa Ibrišimović, bachelor produkcije. Saradnik na organizaciji projekta je Muris Vehabović.

Projekat je realizovan uz podršku Grada Tuzla, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Centra za kulturu Tuzla.