Heroj iz klupe

Generalni cilj projekta:

Doprinos u primarnoj prevenciji i smanjenju zlostavljanja djece s teškoćama u razvoju kroz aktivno sudjelovanje vršnjaka i nastavnika u promicanju dječjih prava, inkluzivnosti, tolerancije i nediskriminacije.

Specifični ciljevi:

Promovisati biopsihosocijalni model razvojnih teškoća prikazivanjem pozitivnih vrijednosti i kreativnih potencijala djece s teškoćama u razvoju;

Osnažiti i motivisati učenike osnovnih škola, studente pomažućih struka i prosvjetne radnike da postanu aktivni sudionici u prevenciji zlostavljanja djece s teškoćama u razvoju i zaštiti dječjih prava kroz povećanje osobnih znanja, vještina i kompetencija;

Upoznati javnost o zastupljenosti fenomena zlostavljanja djece s teškoćama u razvoju, te o važnosti podizanja svjesnosti o razvojnim teškoćama, poštivanja različitosti, tolerancije i inkluzivnosti;

Implementator projekta bit će Udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla, a partneri na projektu su: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Udruženje „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla, JU Centar za kulturu Tuzla, Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla, Udruženje „Korak po korak“ Tuzla, Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju SocI Tuzla, Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ Tuzla i osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona.

Koordinator projekta je Benjamin Avdić, dugogodišnji član udruženja, student specijalne edukacije na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Projekat se realizuje do kraja novembra 2019. godine, a sufinansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.