Heroj bez plašta

Svake godine, udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla nastoji prepoznati aktuelne potrebe mladih ljudi u zajednici na osnovu kojih kreira i implementira projekte koji doprinose informisanju, prevenciji i/ili tretmanu uočenog problema.

Povijesno gledano, odnos društva prema osobama s teškoćama u razvoju bio je stigmatizirajući te bez obzira na razvoj i napredak zajednice, krucijalni problemi poput kršenja prava djece i mladih s teškoćama u razvoju, zlostavljanja, prosjačenja, socijalnog isključivanja još uvijek su aktuelni i predstavljaju područje u koje treba ulagati lične i društvene kapacitete kako bi se iskorijenili ili sveli na zanemariv minimum. Pravo na sudjelovanje u društvenom životu zagarantovano je UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, te socijalna isključenost predstavlja narušavanje temeljnih ljudskih prava.

Za razvoj inkluzivne prakse u društvenoj zajednici te eliminisanje sveprisutnih barijera za mlade s teškoćama u razvoju potrebno je ispuniti subjektivne i objektivne pretpostavke, a prije svega utemeljiti inkluzivnu kulturu među mladima. Negativne stavove prema mladima s teškoćama u razvoju najčešće imaju njihovi vršnjaci, a u školama ti se problemi ne uočavaju ili ignorišu.

U odnosu na uočeni problem, projekat „Heroj bez plašta“ ima za cilj dati doprinos u primarnoj prevenciji i smanjenju socijalnog isključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz aktivno sudjelovanje mladih u promicanju ljudskih prava, inkluzivnosti, tolerancije i nediskriminacije. U projekat će biti aktivno uključeno 200 mladih (61% Ž i 39% M) s područja grada Tuzla i to: 20 mladih članova projektnog tima (10 Ž i 10 M), 60 učenika (36 Ž, 24 M) iz 3 osnovne škole, 60 učenika (36 Ž, 24 M) iz 3 srednje škole, 20 studenata i studentica (14 Ž, 6 M) pomagačkih struka, 20 mladih osoba s teškoćama u razvoju (12 Ž, 8 M) štićenika organizacija za osobe s invaliditetom te 20 mladih osoba (14 Ž, 6M) – članova Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla. Indirektni korisnici projekta su građani grada Tuzla, njih 250 koji će prisustvovati javnoj tribini o problemu socijalne isključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju, te 250 građana koji će prisustvovati završnoj manifestaciji projekta povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Projektne aktivnosti podrazumijevaju:

Uspostavljanje saradnje sa relevantnim ustanovama i organizacijama nevladinog sektora koje se bave zaštitom prava djece i mladih sa invaliditetom,

Pripremu i izdavanje knjige – publikacije, u pisanoj i audio formi, za edukaciju o promociji inkluzivnosti i prevenciji socijalnog isključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju,

Javnu tribinu na temu socijalnog isključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju u okviru koje će biti javno promovisana izdata knjiga – publikacija. Učešće u javnoj tribini će uzeti i 5 istaknutih stručnjaka iz prakse različitih oblasti vezanih za ljudska prava i inkluziju, 20 mladih s teškoćama u razvoju koji će kreativnim učešćem u revijalnom dijelu programa javne tribine promovisati svoje potencijale, te 250 građana grada Tuzle koji će prisustvovati javnoj tribini i imati priliku iskazati svoje mišljenje;

Seminar za 20 studenata pomažućih struka (psihologija, pedagogija, socijalni rad, specijalna edukacija i rehabilitacija, socijalna pedagogija, pravo) u okviru kojeg će mladi steći vještine i kompetencije za radioničarski rad sa djecom i mladima na polju primarne prevencije socijalnog isključivanja, svjesnosti o razvojnim teškoćama i zaštite ljudskih prava. Kao rezultat seminara studenti će kreirati inkluzivni program radionica kao program primarne prevencije socijalnog isključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju koji će implementirati u osnovnim i srednjim školama grada Tuzla;

Realizaciju 24 edukativne radionice na temu svjesnosti o razvojnim teškoćama, vršnjačkog zlostavljanja i zaštite ljudskih prava za 120 učenika iz 6 redovnih osnovnih i srednjih škola na području grada Tuzle koji u svojim razredima imaju vršnjake sa teškoćama u razvoju.

Realizaciju završne projektne manifestacije povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Projekat će biti implementiran u periodu od 1.8. do 30.12.2019. godine na području grada Tuzle.

Koordinator projekta je Benjamin Avdić, dugogodišnji član udruženja, student specijalne edukacije na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Projekat finansira Grad Tuzla u okviru Granta za mlade 2019.

UDRUŽENJE MLADI TUZLE
Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250014520074

Identifikacioni broj:
4209652740007

REZERVACIJE ULAZNICA

Informacije i rezervacije ulaznica za događaje vršite putem telefona +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Ulaznice preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Copyright Udruženje Mladi Tuzle © 2024. Sva prava zadržana.