Filmski studio mladih Tuzle

U cilju proširenja palete svojih usluga, godine 2016. Mladi Tuzle pokreću vlastitu filmsku produkciju kroz projekat „Filmski studio Mladih Tuzle“. Namjera projekta je afirmacija filmske, multimedijalne i audiovizuelne umjetnosti te promocija kreativnih potencijala mladih, ali i doprinos u razvoju filmske umjetnosti kao alata u odgoju i obrazovanju djece i mladih.

Filmski studio Mladih Tuzle predstavlja temelj razvoja jedne značajne grane umjetnosti koja je u obrazovnom sistemu sporadično inkorporirana u nastavne aktivnosti. Društveni milje u kojem živimo sve više postaje primarni pokazatelj digitalne komunikacije koju uz audio-vizuelne sadržaje nastojimo učiniti popularnom i prilagoditi je djeci i mladima.

Filmski studio Mladih Tuzle svojim konceptom daje veći značaj filmu kao preteči jednog od najvažnijih oblika novih medija. Stoga, izučavati filmsku umjetnost u njenoj početnoj fazi razvitka pa sve do tehničkih izazova čini Filmski studio Mladih Tuzle posebnim vidom nadogradnje onoga što uistinu jeste umjetnost.

Prateći genezu realizovanih filmskih projekata, edukacije djece i mladih te uspostavljene saradnje sa obrazovnim ustanovana Tuzlanskog kantona, može se zaključiti da je Filmski studio plodonosno tlo za postizanje viših ciljeva izvanškolske edukacije. Tome svjedoče i brojne radionice, seminari, ali i direktna uključenost djece i mladih u programe vršnjačke edukacije.

Počevši od ekranizacije književne građe (film Ruža), do višeslojnog tematskog opusa koji problematizira duboko ukorijenjenu virtuelnu tačku življenja sa svim konsekvencama koje se odražavaju na pojedinca (film „Virtuelni zatvor“) do onog tipičnog, svakidašnjeg ostavljenog traga, rubova po kojima ne/svjesno hodamo sanjajući svoj san (film „Od gnijezda do zvijezda“) filmska umjetnost opravdano nosi epitet zasebne misaone i estetke cjeline.

Slijedeći trag umjetnosti, Filmski studio sve više postaje preteča globalnog upliva u ono što dolazi, ono što je prošlo i ono što tek će doći, ne kao futuristički koncept, već kao ogledalo impresivnih i velikih priča koje moraju biti prikazane na filmskom platnu. Pri tome, slobodno vrijeme mladih usmjereno je na proces socijalizacije i osnaživanja pojedinca da kroz filmsku umjetnost doživi, oživi, zaključi i prepozna sve društvene paradigme bitne za razvoj kritičkog mišljenja prema različitim medijima. Studio razvija individualne interese djece i mladih u domenu filmske umjetnosti, pri čemu se omogućava bolje razumijevanje kulturno-historijskog konteksta ili već „ponovljenih priča“ unutar istog društvenog miljea, a sve s ciljem prepoznavanja medijskih poruka. Filmski studio Mladih Tuzle nudi širok dijapazon tehničke opremljenosti i spremnosti da kreativni potencijal mladih i njihove istraživačke izazove stavi u fokus.

Posmatramo li film kao sredstvo/alat za poticanje djece i mladih prvenstveno na čitanje, a potom i gledanje te tumačenje umjetničkih doživljaja, tada je Filmski studio Mladih Tuzle itekako opravdao svoje egzistiranje i estetsku stranu umjetnosti.

Proces snimanja – Fotogalerija

UDRUŽENJE MLADI TUZLE
Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250014520074

Identifikacioni broj:
4209652740007

REZERVACIJE ULAZNICA

Informacije i rezervacije ulaznica za događaje vršite putem telefona +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Ulaznice preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Copyright Udruženje Mladi Tuzle © 2024. Sva prava zadržana.